DŹWIGAŁA & RATAJCZAK - Kancelaria Prawna i Podatkowa Kancelaria      |      Wspólnicy      |      Klienci      |      Usługi      |      Kontakt      |      English  
USŁUGI - PROWADZENIE SPORÓW
   
Doradztwo podatkowe
Pomoc prawna

Istnieje nieuniknione napięcie między celami administracji podatkowej a interesami podatników, To powoduje, że spory i dyskusja z organami podatkowymi są nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorców i inwestorów.

 

W naszej praktyce staramy się przede wszystkim proponować strategie i rozwiązania nakierowane na zapobieganie sporom i uzyskiwanie korzystnych stanowisk władz podatkowych przed podjęciem określonych działań. Gdy jednak spór staje się nieunikniony powstaje koncentrujemy się na konsekwentnej i zdecydowanej obronie interesów Klienta.

 

Prawnicy Kancelarii mają bogate, ponad 10-letnie doświadczenie w występowaniu przed organami podatkowymi i sądami. Doradzamy i reprezentujemy m.in. w:

  • kontrolach podatkowych, kontrolach skarbowych i postępowaniach podatkowych na terenie całego kraju,
  • postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa,
  • postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • w sprawach karnych i karnoskarbowych związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Uważamy, że w postępowaniach spornych niezwykle istotne jest ustalenie wspólnie z Klientem celu postępowania i dostosowaniu do niego odpowiedniej strategii i środków realizacji. Na każdym etapie dokonujemy oceny sytuacji i możliwości osiągnięcia zakładanych celów. Jeżeli korzyści z prowadzenia sporu przestają być satysfakcjonujące albo prawdopodobieństwo ich osiągnięcia jest zbyt małe nie rekomendujemy prowadzenia sporu i ponoszenia związanych z tym kosztów.

 

Wierzymy w skuteczność naszych usług dlatego w sprawach spornych pozostajemy otwarci na propozycje przyjmowania honorarium powiązanego z pozytywnym wynikiem sprawy.

 
   
  Copyrights DŹWIGAŁA & RATAJCZAK - Kancelaria Prawna i Podatkowa 2008.   Projekt i wykonanie: PIKTO