DŹWIGAŁA & RATAJCZAK - Kancelaria Prawna i Podatkowa Kancelaria      |      Wspólnicy      |      Klienci      |      Usługi      |      Kontakt      |      English  
USŁUGI - DORADZTWO PODATKOWE
   
Prowadzenie sporów
Pomoc prawna

Kancelaria świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego obejmujące wszystkie dziedziny aktywności ekonomicznej i biznesowej przedsiębiorców, dostarczając kompleksowych rozwiązań prawno-podatkowych, obejmujących w szczególności zagadnienia:

 • podatków dochodowych (CIT i PIT) w tym także międzynarodowych aspektów opodatkowania dochodów,
 • podatków obrotowych (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, akcyza),
 • Podatków majątkowych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od spadków i darowizn),
 • pomocy publicznej związanej z ulgami podatkowymi,
 • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Usługi doradztwa podatkowego wykonywane przez Kancelarię są zawsze dostosowane do indywidualnych wymagań oraz potrzeb jej Klientów.

 

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego m.in. przez:

 • przygotowywanie pisemnych opinii, analiz i wyjaśnień,
 • opracowywanie efektywnych podatkowo struktur dla działalności gospodarczej, restrukturyzacji i kluczowych transakcji,
 • udzielanie bieżących wyjaśnień telefonicznie, w korespondencji elektronicznej albo osobiście Klientom,
 • analiza cen transferowych i przygotowywanie dokumentacji podatkowej,
 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych dla Klientów (procedur, instrukcji, regulaminów),
 • uczestnictwo (doradztwo) w rozmowach handlowych, np. negocjacjach prowadzonych przez Klienta z innymi firmami oraz udział w wewnętrznych spotkaniach (naradach) organizowanych przez Klienta,
 • monitorowanie zmian przepisów podatkowych oraz orzecznictwa i praktyki stosowania prawa przez administrację podatkową - z uwzględnieniem potrzeb i działalności Klientów.
 • audyty podatkowe - badanie całości lub wybranych fragmentów rozliczeń podatkowych Klientów pod kątem zgodności z prawem i ryzyk podatkowych.
 
   
  Copyrights DŹWIGAŁA & RATAJCZAK - Kancelaria Prawna i Podatkowa 2008.   Projekt i wykonanie: PIKTO